หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่
  คณะผู้บริหาร
 
นายเฉลิมวงค์ ครึกครื้นจิตร์
ปลัด ปฎิบัติหน้าที่
นายก อบต.บ่อแร่
โทร : 056-949-096
 
-ว่าง-
รองนายก อบต.บ่อแร่
โทร : 056-949-096
 
-ว่าง-
รองนายก อบต.บ่อแร่
โทร : 056-949-096
 
-ว่าง-
เลขานุการนายก
โทร : 056-949-096
 

 


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096