หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 

 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
ตำบลบ่อแร่ เป็นตำบลที่น่าสนใจแห่งหนึ่งใน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ทุกคนคงจะแปลกใจถึงที่มาของคำว่า “บ่อแร่” เมื่อย้อนไปถึง 150 ปีที่แล้วผ่านมา ตำบลบ่อแร่ที่เรารู้จักยังคงเป็นแค่หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีผู้อยู่อาศัยเพียงไม่กี่หลังคาเรือน พื้นที่ในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งหญ้าป่าโปร่ง และที่ราบลุ่ม ชาวบ้านจึงทำไร่ทำนาเป็นอาชีพหลัก ต่อมาไม่นานก็มีชาวบ้านหนองบัวกลุ่มหนึ่ง อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
เพิ่มจึงทำให้มีบ้านเรือนหนาแน่นขึ้นพอมีคนมากขึ้นน้ำที่มีอยู่ก็ไม่พอใช้ จึงได้มีการขุดลอกหนองน้ำเล็กๆ ที่ชาวบ้านไปพบให้ลึกลงไปอีก เพื่อจะได้บ่อเก็บน้ำไว้ใช้ยามจำเป็นแล้วในขณะที่ขุดบอกหนองน้ำกันอยู่นั้นเอง ชาวบ้านก็ได้พบก้อนหินก้อนหนึ่งที่มีลักษณะแปลกไปจากก้อนหินทั่วๆ ไปชาวบ้านจึงลงความเห็นกันว่า ก้อนหินก้อนนี้จะต้องเป็นแร่ชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างแน่นอนชาวบ้านจึงนำขึ้นมาตั้งไว้เหนือบ่อน้ำ แล้วจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านบ่อแร่” ตามก้อนหินที่ขุดพบตั้งแต่นั้นมา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่แต่เดิมเป็นสภาตำบลบ่อแร่ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ ประมาณ 9 กิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 190 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ทั้งหมด 25.39 ตารางกิโลเมตร 15,868.76 ไร่
 
 
 
พานรัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองประเทศ
ปีก ทั้ง 2 ข้าง หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่จะต้องเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป
มือ ทั้ง 2 ข้างที่กำรวงข้าว หมายถึง ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจกันและความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน
วงกลมตรงกลาง หมายถึง ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันและศูนย์
 

 
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท  
 
 

 
 
ลักษณะส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับที่ดอน และป่าไม้เบญจพรรณพื้นที่เหมาะสำหรับทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์ และอุตสาหกรรมมี3ดูกาล (ฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาว) มีลำน้ำที่สำคัญได้แก่ล้าห้วยขุนแก้วและลำห้วยวงเดือน
 
สภาพอากาศของตำบลบ่อแร่ แบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 21.5 - 39.6 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22.0 - 36.8 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 15.2 - 37.3 องศาเซลเซียส
 
การเกษตรการผลิตพืช
ประชาชนในตำบลบ่อแร่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการทำนาเป็นหลัก ซึ่งพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทานทำนาได้ปีละ 1 ครั้งเป็นนาปี ประเภทนาหว่านโดยอาศัยน้ำจากธรรมชาติ ได้แก่ น้ำฝนส่วนอีกร้อยละ 20 ประกอบอาชีพรับจ้างค้าขาย และรับราชการผลผลิตที่สำคัญของตำบลบ่อแร่ ได้แก่

ข้าว พันธุ์ที่ใช้ คือ กข31, กข41, กข47, กข49, กข51, ชัยนาท1 และปทุมธานี1 พื้นที่ปลูก 13,818 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 750 กิโลกรัม/ไร่

มันสำปะหลัง พันธุ์ที่ใช้คือ ระยอง5 พื้นที่ปลูก 20 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,600 กิโลกรัม/ไร่

อ้อยพันธุ์ที่ใช้คือ ขอนแก่น และลำปาง11 พื้นที่ปลูก 173 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 5,500 กิโลกรัม/ไร่
การประมง

การเลี้ยงปลาน้ำจืดในบ่อดิน ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย จำนวน 58 ไร่ 1 งาน
การปศุศัตว์

ประชาชนมีการเลี้ยงสัตว์เช่นโคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่ไข่ เป็ดไข่
 

 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,424 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,165 คน คิดเป็นร้อยละ 48.06

หญิง จำนวน 1,259 คน คิดเป็นร้อยละ 51.94
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 909 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 95.47 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
  หมู่ที่ ชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
 
  1   บ้านบ่อแร่ 261 272 533 233  
  2   บ้านทุ่งแห้ง 110 111 221 85  
  3   บ้านเนินบ้าน 72 76 148 57  
  4   บ้านดงไร 108 106 214 69  
  5   บ้านท่านจั่น 219 259 478 154  
  6   บ้านหนองจิก 341 377 718 264  
  5   บ้านไร่ห้วยกระบอก 54 58 112 47  
      รวม 1,165 1,259 2,424 909  
 

 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096