ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อแร่
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 23 ต.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256291,704113,52567,77881,225129,893113,875155,271180,96055,64148,673--1,038,545
2561--734692311,3014,82512,59271,45398,287104,312120,201424,247
ยอดยกมาตั้งแต่ 20 มิ.ย. 2561 ถึง 28 ก.พ. 2561   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,462,792
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี