หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.เนินขาม   จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0033 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
ทต.เนินขาม   ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
ทต.เนินขาม   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ค. 2565
ทต.แพรกศรีราชา   ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
ทต.มโนรมย์   ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ เสาคอนกรีต ขนาด ๑๐ x ๑๐ x ๙๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๐๐ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
ทต.มโนรมย์   ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ เสาคอนกรีต ขนาด ๑๐ x ๑๐ x ๙๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๐๐ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
ทต.ธรรมามูล   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะ ขนาด 200 ลิตร แบบไม่มีฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
ทต.บ้านกล้วย   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
ทต.หาดอาษา   ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์   ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) UHT รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด ท่าโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์   ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
ทต.แพรกศรีราชา   จ้างเทพื้น คสล. บริเวณอาคารผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.หันคา   จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องตัดกิ่งไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.วังหมัน   ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 4 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.วังหมัน   ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
ทต.เสือโฮก   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโรงวัว ปี 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
ทต.เสือโฮก   จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งนักเรียน ตามโครงการยกระดับคุณภาพนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
ทต.เสือโฮก   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองเต่าดำ ปีการศึกษา 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
ทต.เสือโฮก   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองพังนาค ปีการศึกษา 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
ทต.เสือโฮก   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแหลมหว้า ปีการศึกษา 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 458
 


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-2834