หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.สะพานหิน   จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 2986 ชัยนาท จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2564
อบต.สะพานหิน   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 51 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2564
ทต.ห้วยกรด   จ้างจัดทำป้ายอลูมิเนียม (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
ทต.หาดท่าเสา   จ้างเหมาบริการ ต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดทำเว็บไซด์ Economy Package อายุ 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์   ซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์อื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
ทต.มโนรมย์   จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ สายแยก ทล๑ - ต้นเลียบ หมู่ที่ ๓ ตำบลคุ้งสำเภา โดยใช้รถแบ็คโฮในการขุดลอกคลองประมาณ ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
ทต.ธรรมามูล   ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 26000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
ทต.ธรรมามูล   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
ทต.ธรรมามูล   ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
ทต.ธรรมามูล   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
ทต.เจ้าพระยา   จ้างซ่อมแซมผิจราจรถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบสายนานายพรหม ศรีเฉลียว หมู่ที่ ๗ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
ทต.เจ้าพระยา   จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบสายหลังวัดราษฎร์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.วังหมัน   ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งซึ่งมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี 2564 จำนวน 6 จุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
ทต.สรรคบุรี   จ้างซ่อมแซมผิวถนนลาดยางเดิม โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรี่ตทับหน้าพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า บริเวณถนนสาย ๓๐๖๗ (ท่าศาลเจ้า - บ่อสี่เหลี่ยม) หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
ทต.สรรคบุรี   จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณถนนสายโคกหม้อ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
ทต.เนินขาม   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
ทต.เนินขาม   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ เทศบาลตำบลเนินขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
ทต.เนินขาม   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เทศบาลตำบลเนินขาม 16 ก.ย. 2564
ทต.มโนรมย์   จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (พร้อมกระเช้าไฟฟ้า) เลขทะเบียน ๘๑ - ๑๔๐๕ ชัยนาท เลขรหัสพัสดุ ๐๑๑ ๕๒ ๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
ทต.มโนรมย์   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 293
 


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096