หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
 


นายฉัตรชัย เถกิงสรคันธุ์
กำนันตำบลบ่อแร่
 
 


นางธัญลักษณ์ สวนบ่อแร่
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นายพิสิษฐ์ กันเกษร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นายสุนันท์ ศรีเมือง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายธนเดช อ่อนวิเวก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายไพรัตน์ ปลื้มใจ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายวัลลภ นวมเพ็ชร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
 


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-2834