หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
 


นายพรพิชัย มาตรา
ประธานสภา อบต.
 


นายวินัย เกิดสรรค์
รองประธานสภา อบต.


นายเฉลิมวงค์ ครึกครื้นจิตร์
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายสมเกียร แสงดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายเสรี มาตไทย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายสุพจน์ เอมสรรค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายประสิทธิ์ คนคง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายจารึก อ้นโหมด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
 


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-2834