หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่
 


นายสมชาย แก้วเกษ
ประธานสภา
 


นายพรพิชัย มาตรา
รองประธานสภา


นายเฉลิมวงค์ ครึกครื้นจิตร์
เลขานุการสภา
 
 


นายสมเจต เกษประทุม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นายสมเกียรติ แสงดี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นายสุเวช ทิ้งแสน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายศักดิ์ชาย ภัยมุ้ย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายสุพจน์ เอมสรรค์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นายประสิทธิ์ คนคง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายวินัย เกิดสรรค์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นางปราณี พึ่งครุฑ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นายวินับ คงสิทธิ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6


นายธวัช อินทรีย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
 


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096