หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม [ 15 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 5
 


 
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ [ 1 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 25
 
 
     


 
โครงการและร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 25 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 35
 


 
ตรวจเยี่ยมชมการทำงานด้านสังคม ของค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ [ 16 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 56
 
 
     


 
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 164
 


 
การประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 15 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 177
 
 
     


 
วันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]  
อ่าน: 148
 


 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ถนนสายวัดสิงห์-กุดจอก และปรับภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณหมู่ท [ 19 ต.ค. 2561 ]  
อ่าน: 139
 
 
     


 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ และสมาชิกสภา มอบป้ายบ้านโครงการ 1 ตำบลซ่อม 1 ตำบลสร้าง โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ จำนวน 14 หลัง [ 9 ต.ค. 2561 ]  
อ่าน: 136
 


 
โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด สภาเด็กตำบลบ่อแร่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ [ 17 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 101
 
 
     


 
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมถ่ายทอดภูมิปัญญาและความสัมพันธ์ที่ดีกับเยาวชน [ 10 ก.ค. 2561 ]  
อ่าน: 155
 


 
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน ปี 2561 [ 29 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 124
 
 
     


 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด [ 19 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 127
 


 
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่องลวง งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 (กลุ่ม ข) [ 19 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 117
 
  (1)     2   
 


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096