หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 

 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเเร่ นำโดย นายกศักดา กิ่มเกิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการจัดทำ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เเละเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนในการคัดเเย [ 24 พ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 13
 


 
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 วันที่ 13 ตุลาคม 2565 บริเวณฝายดอนปอ หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อแร่ โดย...องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ร่วมกับอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท [ 13 ต.ค. 2565 ]  
อ่าน: 34
 
 
     


 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ร่วมกับอำเภอวัดสิงห์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งมีการจัดกิจกรรมทำความสะอาดปร [ 13 ต.ค. 2565 ]  
อ่าน: 53
 


 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดประชาคมเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมูู่ที่ 1-หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแร่ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่อง การดำเนินกิจการประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ [ 14 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 75
 
 
     


 
โครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลบ่อแร่ (ฝึกอบรมพร้อมปฏิบัติการการติดตั้งเครื่องกรองน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคประจำหมู่บ้าน) [ 19 ส.ค. 2565 ]  
อ่าน: 102
 


 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิ [ 11 ส.ค. 2565 ]  
อ่าน: 141
 
 
     


 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ [ 11 ก.ค. 2565 ]  
อ่าน: 155
 


 
กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)ประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 322
 
 
     


 
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยและได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลบ่อแร่จำนวน 15 ชุด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ [ 17 มิ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 121
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ร่วมกับ รพ.สต.บ่อแร่ อสม.ตำบลบ่อแร่ ดำเนินกิจกรรมโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พ่นหมอกควันและใส่ทรายอะเบท เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไข้เลือดในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแร่ [ 17 มิ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 141
 
 
     


 
อำเภอวัดสิงห์ร่วมกับ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ให้บ้าน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สะพานในวันสำคัญของชาติไทย เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระปกเกล [ 30 พ.ค. 2565 ]  
อ่าน: 98
 


 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ศาลาประชาคมอำเภอวัดสิงห์ [ 31 มี.ค. 2565 ]  
อ่าน: 156
 
 
     


 
กิจกรรมการทำขนมไทย ขนมเม็ดขนุน ขนมถั่วกวน ขนมเทียน กลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ่อแร่ [ 25 ก.พ. 2565 ]  
อ่าน: 111
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ร่วมกับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ตำบลบ่อแร่ จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ให้ประชาชนได้เสนอปัญหา ความเดือดร้อน เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส [ 25 ก.พ. 2565 ]  
อ่าน: 135
 
  (1)     2      3      4   
 


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096