หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
การประชุมประชาคมหมู่บ้านโดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ร่วมรับฟังการแสดงความคิดเห็นเสนอปัญหาความต้องการเพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 8 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 6
 


 
การจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้เสนอปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) วันที่ 5 มีนาคม 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 13
 
 
     


 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ [ 24 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 190
 


 
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต [ 4 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 163
 
 
     


 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดตำบลบ่อแร่ ประจำปี 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 167
 


 
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ดำเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบลประจำปี 2563 โดยมีการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม [ 19 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 151
 
 
     


 
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่มอบนมผงช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ตำบลบ่อแร่ [ 19 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 99
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่ตำบลบ่อแร่ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 7 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 80
 
 
     


 
จังหวัดชัยนาทห่วงใยประชาชนสู้ภัยแล้ง ต้านภัยโควิด-19 มอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อแร่ [ 29 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 237
 


 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด (Covid-19) ตำบลบ่อแร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 98
 
 
     


 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาการเปรียญวัดดงไร หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท [ 8 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 134
 


 
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม [ 15 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 250
 
 
     


 
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ [ 1 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 129
 


 
โครงการและร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 25 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 134
 
  (1)     2   
 


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096