หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ศาลาประชาคมอำเภอวัดสิงห์ [ 31 มี.ค. 2565 ]  
อ่าน: 50
 


 
กิจกรรมการทำขนมไทย ขนมเม็ดขนุน ขนมถั่วกวน ขนมเทียน กลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ่อแร่ [ 25 ก.พ. 2565 ]  
อ่าน: 46
 
 
     


 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ร่วมกับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ตำบลบ่อแร่ จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ให้ประชาชนได้เสนอปัญหา ความเดือดร้อน เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส [ 25 ก.พ. 2565 ]  
อ่าน: 69
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนนวัดสิงห์-กุดจอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ข้าราชการ คณะผู้บริหารอง [ 18 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 138
 
 
     


 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ [ 30 ธ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 160
 


 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนันตำบลบ่อแร่ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยนายอำเภอวัดสิงห์เป็นประธาน ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์พักคอยหมู่ [ 13 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 196
 
 
     


 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กที่ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ประสบความเดือดร้อน เพื่อช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในพื้นที่ตำบลบ่อแร่ [ 1 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 215
 


 
รับมอบถุงยังชีพพร้อมเงิน ให้ผู้พิการทางสายตาสนับสนุนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย [ 1 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 233
 
 
     


 
วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) [ 31 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 6
 


 
การประชุมประชาคมหมู่บ้านโดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ร่วมรับฟังการแสดงความคิดเห็นเสนอปัญหาความต้องการเพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 8 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 324
 
 
     


 
การจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้เสนอปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) วันที่ 5 มีนาคม 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 204
 


 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ [ 24 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 399
 
 
     


 
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต [ 4 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 314
 


 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดตำบลบ่อแร่ ประจำปี 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 303
 
  (1)     2      3   
 


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-2834