หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนันตำบลบ่อแร่ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยนายอำเภอวัดสิงห์เป็นประธาน ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์พักคอยหมู่ [ 13 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 68
 


 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กที่ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ประสบความเดือดร้อน เพื่อช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในพื้นที่ตำบลบ่อแร่ [ 1 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 116
 
 
     


 
รับมอบถุงยังชีพพร้อมเงิน ให้ผู้พิการทางสายตาสนับสนุนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย [ 1 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 127
 


 
การประชุมประชาคมหมู่บ้านโดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ร่วมรับฟังการแสดงความคิดเห็นเสนอปัญหาความต้องการเพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 8 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 258
 
 
     


 
การจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้เสนอปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) วันที่ 5 มีนาคม 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 145
 


 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ [ 24 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 290
 
 
     


 
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต [ 4 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 246
 


 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดตำบลบ่อแร่ ประจำปี 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 240
 
 
     


 
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ดำเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบลประจำปี 2563 โดยมีการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม [ 19 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 230
 


 
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่มอบนมผงช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ตำบลบ่อแร่ [ 19 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 160
 
 
     


 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่ตำบลบ่อแร่ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 7 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 125
 


 
จังหวัดชัยนาทห่วงใยประชาชนสู้ภัยแล้ง ต้านภัยโควิด-19 มอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อแร่ [ 29 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 304
 
 
     


 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด (Covid-19) ตำบลบ่อแร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 167
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาการเปรียญวัดดงไร หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท [ 8 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 181
 
  (1)     2      3   
 


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096