หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ค่ะ
 

 
ตรวจเยี่ยมชมการทำงานด้านสังคม ของค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่  
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมชมการทำงานและรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค การดำเนินงานด้านพัฒนาสังคม กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนยากจนและคนไร้ที่พึ่งตำบลบ่อแร่

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 15.14 น. โดย คุณ สมชาติ วงศ์แปง

ผู้เข้าชม 88 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096