หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 

 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ค่ะ
  
ประชาสัมพันธ์ (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ....... การรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2563 เวลา 14.43 น. โดย คุณ สมชาติ วงศ์แปง

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096