หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ค่ะ
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ความรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม  22 พ.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด (มีนาคม ๒๕๖๓)  14 เม.ย. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   การป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน  14 เม.ย. 2563 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563)  8 เม.ย. 2563 17
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  18 มี.ค. 2563 29
ข่าวสรรหาบุคลากร   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  4 มี.ค. 2563 23
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  18 ก.พ. 2563 36
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เรื่อง รับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่  22 ม.ค. 2563 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)  16 ม.ค. 2563 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  3 ธ.ค. 2562 455
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  21 พ.ย. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ  21 ต.ค. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562)  21 ต.ค. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งหัวหน้าคณะรักษำความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรือง มาตราการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท  8 ส.ค. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2562)  3 ก.ค. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์  7 มิ.ย. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2562)  3 เม.ย. 2562 150
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  22 มี.ค. 2562 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562  15 ก.พ. 2562 465
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561)  4 ม.ค. 2562 93
  (1)     2   


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096