หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ค่ะ
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เรื่อง ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  2 ก.ย. 2563 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  21 ส.ค. 2563 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563   29 ก.ค. 2563 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 การรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  24 ก.ค. 2563 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2563)  20 ก.ค. 2563 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราจัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี 2563  18 มิ.ย. 2563 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  2 มิ.ย. 2563 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ความรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม  22 พ.ค. 2563 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด (มีนาคม ๒๕๖๓)  14 เม.ย. 2563 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   การป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน  14 เม.ย. 2563 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563)  8 เม.ย. 2563 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)  16 ม.ค. 2563 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  3 ธ.ค. 2562 776
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  21 พ.ย. 2562 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ  21 ต.ค. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562)  21 ต.ค. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งหัวหน้าคณะรักษำความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรือง มาตราการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท  8 ส.ค. 2562 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2562)  3 ก.ค. 2562 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์  7 มิ.ย. 2562 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2562)  3 เม.ย. 2562 167
  (1)     2   


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096