หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ค่ะ
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)  16 ม.ค. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  3 ธ.ค. 2562 126
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  21 พ.ย. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ  21 ต.ค. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562)  21 ต.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งหัวหน้าคณะรักษำความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรือง มาตราการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท  8 ส.ค. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2562)  3 ก.ค. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์  7 มิ.ย. 2562 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2562)  3 เม.ย. 2562 140
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  22 มี.ค. 2562 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562  15 ก.พ. 2562 460
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561)  4 ม.ค. 2562 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ วันที่ 1ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  19 พ.ย. 2561 131
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561  15 พ.ย. 2561 155
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์  15 พ.ย. 2561 134
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  15 พ.ย. 2561 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดย ผู้บริหาร สมาชิก ปลัด พนักงาน อบต.บ่อแร่  15 พ.ย. 2561 126
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมสภาสมัยที่ 3 ประจำปี 2561 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่  1 ส.ค. 2561 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561  1 ส.ค. 2561 124
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ 2561  14 มิ.ย. 2561 138
  (1)     2   


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096