หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
กิจการสภา อบต.หนองบัว   ประกาศสภา เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563   30 ก.ย. 2564 124
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไพรนกยูง   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   21 ก.ย. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หางน้ำสาคร   ประกาศฯ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมแทนการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ต่อใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต   21 ก.ย. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ธรรมามูล   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   21 ก.ย. 2564 2
ข่าวกิจกรรม ทต.โพนางดำออก   วันที่ 21 กันยายน 2564 นายมนตรี คุ้มเขตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออก ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำรวจพื้นที่บริเวณโรงเรียนวัดวังสาคร(เดิม) นำมาสร้างและปรับปรุงเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโพนางดำออก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างค   21 ก.ย. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เจ้าพระยา   ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   21 ก.ย. 2564 6
ข่าวกิจกรรม ทต.นางลือ   นายกฯ พันท้าย เข้าร่วมประชุม ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเกษตรชุมชน    21 ก.ย. 2564 5
ข่าวกิจกรรม ทต.นางลือ   ตัดต้นไม้กีดขวางทางจราจร ทับสายไฟ และการเกิดวาตภัย หน้าวัดวังเคียน   21 ก.ย. 2564 4
ข่าวกิจกรรม ทต.เสือโฮก   วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุพล ภูมิฐานนท์ นายอำเภอเมืองชัยนาท กาชาดจังหวัดชัยนาท ปลัดอำเภอเมือง ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเสือโฮก พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ช่วยเหลือบ้านผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 2 บ้านสาลิกา บริเวณบ้านนางสมพร เดชะคำฟ   21 ก.ย. 2564 3
ข่าวกิจกรรม ทต.เสือโฮก   วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเสือโฮก นำโดย นายวีระเดช เกตุสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลเสือโฮก พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเหตุเกิดจากวาตภัย หมู่ที่ 9 บ้านแหลมหว้า บริเวณบ้านนางสวิง พรมคล้าย ได้ดำเนินการตั   21 ก.ย. 2564 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ธรรมามูล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง จำนวน 2 ชุด   21 ก.ย. 2564 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ธรรมามูล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 3 รายการ   21 ก.ย. 2564 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ธรรมามูล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ   21 ก.ย. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ธรรมามูล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 26000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง   21 ก.ย. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ชัยนาท   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง และการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการขอตั้งงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ก.ย. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สามง่ามท่าโบสถ์   ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพเบี้ยความพิการในสำนักงานเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์   21 ก.ย. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองแซง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมอบท - คลองชลประทาน 9L หมู่ที่ 20   21 ก.ย. 2564 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองแซง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างคูส่งน้ำดาดคอนกรีต พร้อมก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 7   21 ก.ย. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หางน้ำสาคร   ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3212 ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 4,5 ต.หางน้ำสาคร   20 ก.ย. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เที่ยงแท้   มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) ว่าด้วยการละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ (ญมอะห์) ที่มัสยิด   20 ก.ย. 2564 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เนินขาม   ประกาศตรวจรับงานจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 14 หน้าวิทยาลัยการอาขีพอำเภอเนินขาม   20 ก.ย. 2564 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เนินขาม   ประกาศตรวจรับงานเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 13 บ้านนายประเสริฐ   20 ก.ย. 2564 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ธรรมามูล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง   20 ก.ย. 2564 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ธรรมามูล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น (ถังขยะ ขนาด 200 ลิตร)   20 ก.ย. 2564 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ธรรมามูล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาด PC 130 ดำเนินการปรับเกลี่ยบ่อขยะหมู่ที่ 5   20 ก.ย. 2564 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,012


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096