หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 

 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ค่ะ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองแซง   ประกาศเทศบาลตำบลหนองแซง เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 ต.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองแซง   ประกาศเทศบาลตำบลหนองแซง เรื่องรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 ต.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เจ้าพระยา   ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   29 ต.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้บริการกู้ชีพ-กู้ภัย    29 ต.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้บริการกู้ชีพ-กู้ภัย    29 ต.ค. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาท่าพระ      29 ต.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้บริการกู้ชีพ-กู้ภัย    29 ต.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้บริการกู้ชีพ-กู้ภัย    29 ต.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้บริการกู้ชีพ-กู้ภัย    29 ต.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางหลวง   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความ สขร. ก.ย.63   29 ต.ค. 2563 121
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ธรรมามูล   สำรวจผู้ประสบอุทกภัยที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง    29 ต.ค. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ชัยนาท   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2563    29 ต.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ชัยนาท   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการอบรมอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 ต.ค. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ไร่พัฒนา   อบต.ไร่พัฒนา จัดโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้นและโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563   29 ต.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.กุดจอก   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    28 ต.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.กุดจอก   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    28 ต.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โพงาม   เรื่องการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564   28 ต.ค. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.กุดจอก   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    28 ต.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ห้วยกรด   ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกรด เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2563   28 ต.ค. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มะขามเฒ่า   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำรวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง คก.วางท่อระบายน้ำบริวเณหน้าบ้านนางสมศรี-ถนนลาดยาง ม.11   28 ต.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขาท่าพระ   ประชาสัมพันธ์...แผนการปฎิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัย และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันลอยกระทง พ.ศ.2563   28 ต.ค. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะพานหิน   มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัย   28 ต.ค. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทราย และกระสอบ   28 ต.ค. 2563 5
ข่าวกิจกรรม อบต.มะขามเฒ่า   ลงพื้นที่ตรวจเเพหน้าวัดปากคลองมะขามเฒ่า เพื่อเตรียมความพร้อมงานลอยกระทง   28 ต.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนาม โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   28 ต.ค. 2563 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 783


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096