หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ค่ะ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแลงานประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติงานในการให้บริการข้อมูลข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลนางลือ   15 ม.ค. 2564 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เจ้าพระยา   ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)   15 ม.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.มโนรมย์   เทศบาลตำบลมโนรมย์ เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565    15 ม.ค. 2564 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ชัยนาท   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Kyocera FS- ๑๓๗๐DN พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 3 เครื่อง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ม.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เที่ยงแท้   ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติกรณีพบแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท   15 ม.ค. 2564 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มะขามเฒ่า   ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563   15 ม.ค. 2564 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มะขามเฒ่า   ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563   15 ม.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางหลวง   ประชาสัมพันธ์การสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของพื้นที่ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท   15 ม.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โพงาม   ประกาศเทศบาลตำบลโพงาม รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1   15 ม.ค. 2564 11
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ธรรมามูล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.48004 สายบ้านท่าทองถึงบ้านโรงปลา   15 ม.ค. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย   15 ม.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเชี่ยน   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line official Account ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784   15 ม.ค. 2564 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ธรรมามูล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81 - 5139 ชน   15 ม.ค. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคันคลองล่องห้วยแซง หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนตานนท์ ตำบลนางลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    15 ม.ค. 2564 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บางขุด   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 สายบ้านนายชด ขำนึง ถึงบ้านนายพยอม อินจู   15 ม.ค. 2564 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บางขุด   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ช่วงที่ 1 บริเวณหน้าบ้านนางชะลอ กรรมานุสรณ์ ช่วงที่ 2 บริเวณหน้าบ้านนายสมบัติ เกลี้ยงงาม   15 ม.ค. 2564 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บางขุด   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหสิมเหล็ก หมู่ 9 สายวัดใน บริเวณต่อจากถนนคอนกรีตเก่า ถึงนานายรัตน์   15 ม.ค. 2564 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บางขุด   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 สายประชาอาสา 1ต ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงนายประยูร หมวกศรี   15 ม.ค. 2564 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สุขเดือนห้า   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563)   14 ม.ค. 2564 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หางน้ำสาคร   ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   14 ม.ค. 2564 16
ข่าวกิจกรรม ทต.สรรคบุรี   ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม   14 ม.ค. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ห้วยกรดพัฒนา   รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่ 1ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563   14 ม.ค. 2564 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เจ้าพระยา   ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านอ้อย เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท   14 ม.ค. 2564 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ธรรมามูล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที 10   14 ม.ค. 2564 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ธรรมามูล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ หมายเลขทะเบียน 81-5164 ชัยนาท   14 ม.ค. 2564 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 822


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096