หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อแร่   วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day)    31 พ.ค. 2565 35
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นางลือ   สื่อประชาสัมพันธ์ อปท.ที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564   18 พ.ค. 2565 1
ข่าวกิจกรรม ทต.นางลือ   กิจกรรม 5ส    18 พ.ค. 2565 1
ข่าวกิจกรรม ทต.หาดอาษา   กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี   18 พ.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นางลือ   สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 11(1) - (13) มาตรา 13 และมาตรา 17   18 พ.ค. 2565 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หาดอาษา   นางนันท์ชญา สุภาวิตานายกเทศมนตรีมอบหมายงานให้   18 พ.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หาดอาษา   นางนันท์ชญา สุภาวิตานายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษาให้การต้อนรับรองปลัด   18 พ.ค. 2565 1
ข่าวกิจกรรม สถ.จ.ชัยนาท   สถจ.ชัยนาท จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ   18 พ.ค. 2565 3
ข่าวกิจกรรม ทต.ธรรมามูล   ตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์รอบระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 8 ตำบลธรรมามูล   17 พ.ค. 2565 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ธรรมามูล   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3,5 และหมู่ที่ 9 ตำบลธรรมามูล   17 พ.ค. 2565 3
ข่าวกิจกรรม อบต.หันคา   กิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ   17 พ.ค. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเชี่ยน   ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   17 พ.ค. 2565 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองแซง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเหล็ก หมู่ที่1 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท   17 พ.ค. 2565 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองแซง   ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 16 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท   17 พ.ค. 2565 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองแซง   ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่5 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท   17 พ.ค. 2565 5
ข่าวกิจกรรม ทต.สรรคบุรี   แบบสำรวจความพึงพอใจของประชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   17 พ.ค. 2565 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำ ดับเพลิง (แบบเอนกประสงค์) หมายเลขทะเบียน บต 2515 ชัยนาท ขนาด 4,000 ลิตร    17 พ.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สรรคบุรี   ประชาสัมพันธ์ งานกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลสรรคบุรี   17 พ.ค. 2565 3
ข่าวกิจกรรม ทต.ธรรมามูล   การบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 10 ตำบลธรรมามูล   12 พ.ค. 2565 18
ข่าวกิจกรรม อบต.วังไก่เถื่อน   ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน   12 พ.ค. 2565 16
ข่าวกิจกรรม อบต.วังไก่เถื่อน   ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนท่าบ้านหลวง   12 พ.ค. 2565 21
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มะขามเฒ่า   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง 1 ขวาพลเทพ หมู่ที่ 5-6 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท)   12 พ.ค. 2565 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มะขามเฒ่า   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง 1 ขวาพลเทพ หมู่ที่ 5-6 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท)   12 พ.ค. 2565 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มะขามเฒ่า   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง 1 ขวาพลเทพ หมู่ที่ 5-6 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท)   12 พ.ค. 2565 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สามง่ามท่าโบสถ์   ประกาศร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) การจัดซื้้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ   12 พ.ค. 2565 24
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,143


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-2834