หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ค่ะ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไพรนกยูง   ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันของทางราชการ   22 ต.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาท่าพระ   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   22 ต.ค. 2562 0
หลักประกันสุขภาพ อบต.มะขามเฒ่า   ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562    22 ต.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.มะขามเฒ่า   ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562   22 ต.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.มะขามเฒ่า   กิจกรรม จิตอาสา \\\"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\\\"    22 ต.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.มโนรมย์   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ต.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.มโนรมย์   ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   22 ต.ค. 2562 1
กิจการสภา ทต.โพนางดำออก   รายการงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562   22 ต.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง   22 ต.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ห้วยกรด   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหร้อข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562   22 ต.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ห้วยกรด   ประชาสัมพันธ์งบประมาณารายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563   22 ต.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ห้วยกรด      22 ต.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ห้วยกรด      22 ต.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โพงาม   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562)   21 ต.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.มโนรมย์   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างออกแบบ)   21 ต.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.มโนรมย์   ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างออกแบบ)   21 ต.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.มโนรมย์   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างออกแบบ)   21 ต.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.มโนรมย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ   21 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อแร่   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ   21 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อแร่   รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562)   21 ต.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ธรรมามูล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   21 ต.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองแซง   ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน   21 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองแซง   ข่าวประชาสัมพันธ์    21 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองแซง   ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540    21 ต.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ศูนย์การเรียน   21 ต.ค. 2562 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 569


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096