หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ค่ะ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เที่ยงแท้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน 3 ซ้าย 2 ซ้าย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ก.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังไก่เถื่อน   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   19 ก.ย. 2562 34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บางหลวง   TOR โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษตริย์และพระบรมศานุวงศ์ 2562   19 ก.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.มโนรมย์   ประกาศเทศบาลตำบลมโนรมย์ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   19 ก.ย. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.มโนรมย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รากยาร   19 ก.ย. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.มโนรมย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ   19 ก.ย. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.มโนรมย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๙ รายการ   19 ก.ย. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทต.หาดอาษา   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดอาษา จัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา   19 ก.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หาดท่าเสา   อนุมัติและประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   19 ก.ย. 2562 21
ข่าวกิจกรรม ทต.หาดอาษา   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดอาษาโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย   19 ก.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านกล้วย   ประกาศเทศบบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.มโนรมย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ   18 ก.ย. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.มโนรมย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ   18 ก.ย. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.มโนรมย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ   18 ก.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ตลุก   ประกาศเทศบาลตำบลตลุก เรื่อง ขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีทอดตลาด   18 ก.ย. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.มโนรมย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ   18 ก.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองแซง   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนจากเหตุอุทกภัย ภายในหมู่บ้านตลุกเทื้อม หมู่ที่ 13 บ้านตลุกเทื้อม   18 ก.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.บางหลวง   กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยเทศบาลตำบลบางหลวงร่วมกับโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา ถวาย ณ โบสถ์หลวงพ่อหิน ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท วันที่ 15 กรกฎาคม 2562   18 ก.ย. 2562 1
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 775