หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ค่ะ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.บางขุด   กิจกรรมโครงการ อบรมให้ความรู้ \"ก้าวตามรอยบาท ศาสตร์พระราชา\" ประจำปี 2562    18 ก.ย. 2562 15
ข่าวกิจกรรม ทต.บางขุด   กิจกรรมโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบาลตำบลบางขุดตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562   18 ก.ย. 2562 7
ข่าวกิจกรรม ทต.บางขุด   กิจกรรมโครงการต่อยอดคัดกรองการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ต้านภัยมะเร็งเต้านมภายใต้การดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562    18 ก.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.บางขุด   กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนภายใต้การดำเนินงานโครงการในพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562    18 ก.ย. 2562 10
ข่าวกิจกรรม ทต.บางหลวง   โครงการเผยแพร่ความรู้กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทสู่ชุมชน โดยศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมกับเทศบาลตำบลบางหลวง วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท   18 ก.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นางลือ   ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยวิสมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562   18 ก.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นางลือ   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อร่างกฎกระทรวงและประกาศซึ่งออกตามมาตรา 58/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 )พ.ศ. 2562   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นางลือ   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/ 2562   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นางลือ   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/ 2562   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นางลือ   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/ 2562   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หาดอาษา   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เตือนระวังภัยฤดูฝน และเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในกรณีน้ำท่วม   17 ก.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านกล้วย   ประกาสเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   17 ก.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เจ้าพระยา   ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ทางเชื่อมสายบ้านใต้วัดราษฎร์ทิศเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลสรรพยา   17 ก.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เจ้าพระยา   ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านกลาง ซอย ๑ (บ้านนายประคอง ชาติยานนท์) ถึงถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๒ ตำบลสรรพยา   17 ก.ย. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สรรคบุรี   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ หมู่ที่ 4 - 6   17 ก.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เจ้าพระยา   ประกาศราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้าน อ.ชะลอ ถึงถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๒ ตำบลสรรพยา   17 ก.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เจ้าพระยา   ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านวัดกำแพง ซอย ๒ เชื่อมต่อถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ซอยบ้านนายนิคม โพธิ์ยา) หมู่ที่ ๑ ตำบลสรรพยา   17 ก.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เจ้าพระยา   ประกาศราคากลางก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)เชื่อมต่อบริเวณคอสะพานเขาทิศตะวันตก หมู่ที่ ๑ ตำบลสรรพยา   17 ก.ย. 2562 0
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 775