หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ค่ะ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขาท่าพระ   ประกาศเขตควบคุมการเผาอำเภอเมืองชัยนาท   11 ก.พ. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มะขามเฒ่า   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำรวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายสระหลวง ม.8 ต.มะขามเฒ่า   11 ก.พ. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มะขามเฒ่า   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำรวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง คก.ถนนดินลูกรังสายวังดู่-วังอ้ายเสา ม.7 ต.มะขามเฒ่า ต.มะขามเฒ่า   11 ก.พ. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บางขุด   ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   11 ก.พ. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มะขามเฒ่า   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563   11 ก.พ. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน   10 ก.พ. 2563 2
ข่าวกิจกรรม ทต.โพนางดำออก   เทศบาลตำบลโพนางดำออกดำเเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   8 ก.พ. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยนาท   รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2563   7 ก.พ. 2563 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ๘๐๐๒๓ สายบ้านนางลือ-บ้านวัดใหม่ศัทธาราษฎร์ หมู่ที่ ๑,๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7 ก.พ. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขาท่าพระ   ประชาสัมพันธ์งบสถานะการเงินและงบแสดงฐานะทางการเงินปี2562   7 ก.พ. 2563 13
ข่าวกิจกรรม ทต.นางลือ   ภาพกิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนางลือ   7 ก.พ. 2563 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ธรรมามูล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและรับรองรูปแบบรายการก่อสร้าง   7 ก.พ. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ห้วยกรด   ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกรด   7 ก.พ. 2563 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ห้วยกรด   ขอความเห็นชอบราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกรด   7 ก.พ. 2563 13
ข่าวกิจกรรม ทต.นางลือ   ภาพกิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนางลือ   7 ก.พ. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หันคา   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6   6 ก.พ. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หันคา   ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - ถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2000 ลิตร   6 ก.พ. 2563 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โพงาม   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.13005 สายประปา หมู่ที่ 1 บ้านม่วงงาม   6 ก.พ. 2563 40
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โพงาม   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.13010 สายบ้านพระขาว หมู่ที่ 4 บ้านพระขาว   6 ก.พ. 2563 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โพงาม   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.1309 สายกลาง หมู่ที่ 9 บ้านใหม่   6 ก.พ. 2563 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โพงาม   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.1307 สายทางสะพานข้ามวัดโพธิ์งาม หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์งาม   6 ก.พ. 2563 27
ข่าวกิจกรรม ทต.นางลือ   ภาพกิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนางลือ   6 ก.พ. 2563 7
ข่าวกิจกรรม ทต.นางลือ   ภาพกิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนางลือ   6 ก.พ. 2563 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โพงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมบำรุงรักษาท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรบริเวณอาคารระบายน้ำ คลองธรรมชาติตาลตาแก้วหมู่ที่ 12 บ้านวัดท่า   6 ก.พ. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.มโนรมย์   รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563   6 ก.พ. 2563 10
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 617


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096