หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 2 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันทุจิตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)     2