หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 2 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันทุจิตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
มิติที่ 4 ส่วนที่-๒-๒-บัญชีแผนฯ [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)     2