หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
มิติที่ 4 ส่วนที่-๒-๒-บัญชีแผนฯ [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
มิติที่ 3 ส่วนที่-๒-๒-บัญชีแผนฯ [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
มิติที่ 2 ส่วนที่-๒-๒-บัญชีแผนฯ [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
มิติที่ 1 ส่วนที่-๒-๒-บัญชีแผนฯ [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)