หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม [ 11 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน [ 11 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม [ 11 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)