หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 

 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ค่ะ
  รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561(รอบ 6 เดือน) [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 197  
 
รายงานติดตาม รอบ 6 เดือน [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 227  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 61 [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 166  
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 96  
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 90  
 
  (1)  
 


 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096