หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 

 
 
เกษตรมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต
 
 
ประชาชนในตำบลบ่อแร่ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สร้างที่อยู่อาศัยติดริมฝั่งแม่น้ำดำรงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกัน โดยมีวัดเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และนำหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมา เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
 
 
การนับถือศาสนา

ประชาชนตำบลบ่อแร่ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ
ศาสนสถานในตำบล

วัดบ่อแร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดดอนปอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดดงไร ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดหนองจิก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
โรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนวัดบ่อแร่

โรงเรียนวัดหนองจิก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก
 
 

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน พบว่า ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรค ที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน ได้แก่ โรคความดันเบาหวานโรคไข้เลือดออกมือ-ปาก-เท้าในเด็กและโรคอื่นๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ่อแร่ มีการคัดกรองสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งได้ผลในระดับหนึ่งประชาชนให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับเด็กแรกเกิด - 6 ปีผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานบางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะการใช้ยา เพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสมการออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอ และประชากรบางส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุไม่ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่พยายามที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาธารณสุขจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตำบลบ่อแร่ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 1 แห่ง คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
 

สถานีตำรวจ (ป้อมยามตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
งานประจำปีวัดบ่อแร่

วันขึ้น 14 - 15 ค่ำเดือน 3 (เดือนกุมภาพันธ์) ของทุกปี

วันแรม 10 - 11 ค่ำ เดือน 9 (เดือนกันยายน) ของทุกปี(วันคล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่เคลือบ)
งานประจำปีวัดวัดหนองจิก

วันขึ้น 7 - 8 ค่ำ เดือน 4 (เดือนมีนาคม) ของทุกปี

วันที่ 15 ธันวาคม ของทุกปี (วันคล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่ยอด, หลวงพ่อสมิง)
งานประจำปีวัดดอนปอ (วัดราษฎ์นิธิยาวาส)

วันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6 (เดือน พฤษภาคม) ของทุกปี


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096