หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
  หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายเฉลิมวงค์ ครึกครื้นจิตร์
ปลัด อบต.บ่อแร่
โทร. 089-860-3433


ว่าง
รองปลัด อบต.บ่อแร่
โทร. 087-204-7207
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวเครือวัลย์ นาคทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-567-3541


นายสิทธิพร ปานเอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 061-678-6481


นางสาวอนงค์ประภา หินทองคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 085-604-3557
 
 
 


 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-2834