หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 

 
 
เกษตรมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต
 
 
การขยายเขตไฟฟ้าปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้คิดเป็น
99 เปอร์เซ็นต์ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทาง หรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้น ยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้ เช่นเดียวกับถนนการแก้ปัญหา คือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ และงบประมาณสำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผล เพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้า
ใช้ดังนี้

มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 7 หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 893 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 99 ของพื้นที่
 
 
การประปาองค์การบริหารส่วนตำบล ยังไม่มีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง ซึ่งหมู่บ้าน แต่ละหมู่เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการประปาในหมู่บ้าน การผลิตน้ำประปายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งในอนาคตคาดว่าหมู่บ้านจะทำการถ่ายโอนกิจการประปา มาให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่เป็นผู้ดูแล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ก็ได้ให้ความสำคัญ กับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งมีการบรรจุโครงการเกี่ยวกับ กิจการประปาไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี และได้ตั้งงบประมาณไว้สำหรับกิจการประปาแล้ว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชนได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการต่อไป ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ดังนี้

จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 894 ครัวเรือน

หมู่บ้านเป็นผู้ดูแลกิจการประปาทั้ง 7 หมู่บ้าน
 
 

โทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน

หอกระจายข่าวให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 100
ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
การบริการ

มีสถานบริการห้องพักโฮมสเตร์ จำนวน 1 แห่ง
(ตั้งอยู่ บ้านไร่ห้วยกระบอก หมู่ที่ 7)
อุตสาหกรรม

เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีอุตสาหกรรมโรงสี
จำนวน 1 แห่ง
อุตสาหกรรม

สถานีบริการน้ำมัน (ปั้มหลอด) จำนวน 4 แห่ง

ร้านค้าต่าง ๆ จำนวน 51 แห่ง
กลุ่มอาชีพ

กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า หมู่ที่ 2

โรงสีชุมชน หมู่ที่ 3

กล้วยฉาบกลุ่มแม่บ้านสำนักจั่น หมู่ที่ 5

กลุ่มจักสาน หมู่ที่ 5

กลุ่มกล้วยตาก หมู่ที่ 6

กลุ่มดอกไม้จันบ้านหนองจิก

กลุ่มสานเส้นเล่นลาย
(กลุ่มจักรสานจากไม้ไผ่บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6)
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096