หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 

 
 
เกษตรมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  
  "เกษตรมาตรฐาน" หมายถึง
 
ตำบลบ่อแร่จะเป็นแหล่งผลิตข้าวที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด
 
ผลิตสินค้าการเกษตรต่างๆ ที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานตามกระบวนการผลิตตรวจสอบของผลผลิตแต่ละชนิด
  "สืบสานวัฒนธรรม" หมายถึง สืบทอดวิถีความเป็นไทย ด้านศาสนา สังคม วัฒนธรรม การปกครองที่สืบทอดกันมา สืบทอดขนบธรรมเนียมที่ดีงามนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
  "เลิศล้ำคุณภาพชีวิต" หมายถึง การดำรงชีวิตที่เหมาะสม ตามสภาพความจำเป็นพื้นฐานในสังคม ซึ่งสนองต่อสิ่งที่ต้องการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและความคิดอย่างเพียงพอจนก่อให้เกิดความสุขตลอด ทั้งการมีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดี
 
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรให้ได้มาตรฐาน
 
สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก เพื่อช่วยให้คนส่วนใหญ่มีอาชีพและรายได้
 
ส่งเสริมการกีฬา อาชีพ การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี สาธารณสุขและผู้ด้อยโอกาส
 
ดูแลรักษาและป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าและการบริหารจัดการที่ดี
 
ส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 


 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-949-096